Piktogramm Herzen

Freitag, 23.2.2024 - NEU!
Freitag, 20.9.2024 
Freitag, 11.10.2024
Freitag, 15.11.2024
08:30 - 15:45 Uhr


 

Piktogramm Herzen

Donnerstag, 19.9.2024 - NEU!
Donnerstag, 10.10.2024
08:30 - 15:45 Uhr 

Piktogramm Herzen

Montag, 26.8.2024 - NEU!
Dienstag, 27.8.2024 
Mittwoch, 28.8.2024
Donnerstag, 29.8.2024
08:30 - 15:45 UhrPiktogramm Herzen

Mittwoch, 6. November 2024 - NEU!
Freitag, 8. November 2024
Dienstag, 7. Januar 2025
8:30 Uhr bis 15:45 Uhr

 

 


Piktogramm Herzen

Freitag, 14.2.2025 - NEU!
Dienstag, 11.3.2025
Mittwoch, 12.3.2025
Donnerstag, 13.3.2025
Samstag, 15.3.2025
08:30 - 15:45 Uhr

 

 

Piktogramm Herzen

Dienstag, 8.4.2025 - NEU!
Mittwoch, 9.4.2025
Donnerstag, 10.4.2025
Dienstag, 6.5.2025
Mittwoch, 7.5.2025
08:30 - 15:45 Uhr


Piktogramm Herzen

Donnerstag, 8.5.2025 - NEU!
Freitag, 9.5.2025
Samstag, 10.5.2025
08:30 - 15:45 Uhr
Piktogramm Herzen

Mittwoch, 4.6.2025 - NEU!
Donnerstag, 5.6.2025
Montag, 1.9.2025
Dienstag, 2.9.2025
08:30 - 15:45 Uhr